Koralowce płytkowe, talerzowe – plating corals

Facebookpinterest

Koralowce płytkowe, talerzowe – plate corals, plating corals, lettuce corals (sałatowe), cabbage corals (kapuściane) inne nazwy: leaf corals (liściowe), cup corals (pucharkowate)

Koralowce płytkowe należą do twardych koralowców budujących rafy. Swoją ogólną nazwę zawdzięczają budowie szkieletu, który kształtem przypomina płytki, talerze, lub liście. Płytki mogą być szerokie i gladkie jak talerze lub pofalowane i pomarszczone na brzegach jak liście sałaty. Poszczególne gatunki można rozróżnić przyglądając się kształtom, wielkości oraz ułożeniu polipów na powierzchni płytek.

Rosną dość szybko. Dzięki swojej rozłożystej budowie, która pozwala im wychwycić więcej światła potrzebnego do funkcjonowania żyjących z nimi w symbiozie zooksatnelli, mogą zasiedlać nawet na niższe części raf. Odżywiają się pobierając substancje organiczne produkowane przez żyjące w nich glony oraz wychwytując plankton za pomocą polipów.

Są hermafordytami.

Występują w Indo-Pacyfiku.

Koralowce na filmie obejrzycie => tutaj


Królestwo: Zwierzęta
Typ: Parzydełkowce (Cnidaria)
Gromada: Koralowce (Anthozoa)
Podgromada: Koralowce sześciopromienne (Hexacorallia)
Rząd: Korale madreporowe (Scleractinia)/ zwane również koralowcami twardymi (hard corals), kamiennymi (stony corals)
Rodzina: Acroporidae

źródło: https://reefdivers.io/coral-spotting-six-type-plating-coral/7697
Zdjęcia i film: Beata Janicka
Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.