Czy płetwonurek ma w butli tlen?

Facebookpinterest

Na pytanie, co płetwonurek ma w butli, którą zabiera ze sobą pod wodę, każdy laik odpowie: „tlen”. W rzeczywistości jednak butla, którą nurek dźwiga na plecach wypełniona jest powietrzem. Zatem odpowiedź, iż nurek ma w butli tlen jest prawdziwa tylko w 1/5. Powietrze zawiera bowiem 21% tlenu, 78% azotu i 1% pozostałych gazów.

powietrze

Oczywiście są nurkowie, którzy korzystają pod wodą z innych mieszanin oddechowych niż powietrze, ale jest to już tzw. wyższy poziom wtajemniczenia i umiejętności nurkowych. Zdecydowana większość nurków na całym świecie nurkuje na powietrzu. Dlaczego? Przemawiają za tym dwa względy: powietrze jest łatwo dostępne i w przystępnej cenie.

 

Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.