Organizacje nurkowe – CMAS

Facebookpinterest

Federacje nurkowe to organizacje tworzące międzynarodowe i krajowe standardy dotyczące szkolenia płetwonurków. Zapewniają jednakowy poziom przeszkolenia, dbają o bezpieczeństwo i wysoką jakość prowadzonych kursów. Na świecie działa kilkadziesiąt federacji nurkowych. Do najbardziej popularnych w Europie należą CMAS, IANTD, NAUI. PADI, SDI, SSI, TDI ( federacje wymienione w kolejności alfabetycznej). Poszczególne federacje nurkowe akceptują uprawnienia zdobyte w innych systemach szkoleniowych i najczęściej posiadają wewnętrzny system weryfikacji stopni uzyskanych w innych organizacjach.

Pierwszą organizacją, o której napiszemy jest CMAS (Confédération Mondiale Activités Subaquatques) Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej, jedna z najstarszych organizacji nurkowych działających na świecie.

CMAS jest organizacją typu „non-profit” o ściśle cywilnym charakterze, jej głównym celem jest rozwój i popieranie wszelkich dostępnych sposobów służących poznaniu i ochronie podwodnego świata podczas szeroko pojętej działalności wodniackiej i podwodnej. Działalność programowa organizacji realizowana jest w trzech niezależnych dziedzinach – sportowej, technicznej i naukowej.
W zakresie techniki nurkowania, CMAS opracowuje ogólne wytyczne, co do wymagań i programów szkolenia na poszczególne stopnie płetwonurkowe i instruktorskie oraz szkolenia specjalistyczne.

Podstawowym ogniwem struktury CMAS są kluby płetwonurków zrzeszone w federacjach narodowych lub stowarzyszeniach należących do jednego z Komitetów CMAS. W Polsce CMAS działa we współpracy z Komisją Działalności Podwodnej, Ligą Obrony Kraju i Polskim Związkiem Płetwonurkowania.

Najprężniej działa obecnie KDP CMAS, który zrzesza około 250 klubów, centrów nurkowych i innych jednostek zajmujących się nurkowaniem w Polsce. KDP CMAS posiada uprawnienia do szkoleń na stopnie rekreacyjne i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi, międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa. Certyfikaty KDP CMAS honorowane są na całym świecie.

Programy szkolenia na poszczególne stopnie znajdziecie na stronie KDP PTTK CMAS

Poniżej zamieszczamy strukturę szkolenia KDP CMAS:

schemat-szkolenia-CMAS

Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *