Organizacje nurkowe – CMAS

Facebookpinterest

Federacje nurkowe to organizacje tworzące międzynarodowe i krajowe standardy dotyczące szkolenia płetwonurków. Zapewniają jednakowy poziom przeszkolenia, dbają o bezpieczeństwo i wysoką jakość prowadzonych kursów. Na świecie działa kilkadziesiąt federacji nurkowych. Do najbardziej popularnych w Europie należą CMAS, IANTD, NAUI. PADI, SDI, SSI, TDI ( federacje wymienione w kolejności alfabetycznej). Poszczególne federacje nurkowe akceptują uprawnienia zdobyte w innych systemach szkoleniowych i najczęściej posiadają wewnętrzny system weryfikacji stopni uzyskanych w innych organizacjach.

Pierwszą organizacją, o której napiszemy jest CMAS (Confédération Mondiale Activités Subaquatques) Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej, jedna z najstarszych organizacji nurkowych działających na świecie.

CMAS jest organizacją typu „non-profit” o ściśle cywilnym charakterze, jej głównym celem jest rozwój i popieranie wszelkich dostępnych sposobów służących poznaniu i ochronie podwodnego świata podczas szeroko pojętej działalności wodniackiej i podwodnej. Działalność programowa organizacji realizowana jest w trzech niezależnych dziedzinach – sportowej, technicznej i naukowej.
W zakresie techniki nurkowania, CMAS opracowuje ogólne wytyczne, co do wymagań i programów szkolenia na poszczególne stopnie płetwonurkowe i instruktorskie oraz szkolenia specjalistyczne.

Podstawowym ogniwem struktury CMAS są kluby płetwonurków zrzeszone w federacjach narodowych lub stowarzyszeniach należących do jednego z Komitetów CMAS. W Polsce CMAS działa we współpracy z Komisją Działalności Podwodnej, Ligą Obrony Kraju i Polskim Związkiem Płetwonurkowania.

Najprężniej działa obecnie KDP CMAS, który zrzesza około 250 klubów, centrów nurkowych i innych jednostek zajmujących się nurkowaniem w Polsce. KDP CMAS posiada uprawnienia do szkoleń na stopnie rekreacyjne i instruktorskie zgodnie z polskimi przepisami państwowymi, międzynarodowymi standardami oraz zasadami bezpieczeństwa. Certyfikaty KDP CMAS honorowane są na całym świecie.

Programy szkolenia na poszczególne stopnie KDP/CMAS znajdziecie na stronie: http://www.cmas.pl/szkolenie/materialy-szkoleniowe

Poniżej zamieszczamy strukturę szkolenia KDP CMAS:

schemat-szkolenia-CMAS

Facebookyoutube
Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.