Zasady bezpiecznego nurkowania

Facebookpinterest

W większości podręczników, a nawet log booków, czyli tzw. rejestrów nurkowań, znajdziecie podstawowe zasady bezpieczeństwa nurkowania. Postanowiliśmy porównać dostępne listy i zebrać wszystkie zasady w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że poniższe, kompendium będzie dla Was pomocne.

1. Udane nurkowanie zaczyna się w Waszej głowie. Pamiętajcie, aby nie nurkować jeśli nie macie na to ochoty, jesteście zmęczeni lub chorzy. O tym, że picie alkoholu przed lub pomiędzy nurkowaniami jest nie tylko oznaką braku wyobraźni, ale przede wszystkim niebezpieczne, nie musimy Wam chyba przypominać.
Na nurkowanie należy jechać będąc w dobrej formie i nastroju nie poprawianym używkami 🙂
2. Przed nurkowaniem zapoznajcie się z miejscem nurkowym, sprawdźcie dostępne mapy, temperaturę i widoczność wody, a także falowanie, prądy i zapowiadaną pogodę. Unikajcie niebezpiecznych miejsc i złych warunków do nurkowania
3. Nurkujcie z osobami, które znacie i którym ufacie. Przy planowaniu i organizacji nurkowania korzystajcie z pomocy doświadczonych płetwonurków.
4. Pamiętajcie, że minimalny zespół nurkowy obejmuje dwie osoby, gdzie jedna osoba z pary przyjmuje na siebie obowiązki płetwonurka prowadzącego nurkowanie pod wodą. Podczas nurkowania w wodzie o dobrej widoczności w skład zespołu może wchodzić kilka par nurkowych kierowanych przez instruktora lub płetwonurka prowadzącego nurkowanie.
5. Używajcie sprzętu nurkowego odpowiedniego do warunków panujących na danym akwenie. Sprzęt, z którego korzystacie musi byś kompletny, sprawny i zadbany.
6. Planujcie nurkowania adekwatne do Waszych umiejętności oraz uprawnień. Nie zapominajcie o oznaczeniu miejsca nurkowego flagą/bojką nurkową, zapewnieniu asekuracji powierzchniowej oraz sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Starajcie się przewidzieć ewentualne problemy związane z nurkowaniem i usuwajcie je zawczasu. Znajcie lokalne przepisy nurkowe i nurkujcie zgodnie z nimi.
7. Podczas nurkowania stosujcie się do omówionego wcześniej planu i korzystajcie z ustalonych znaków, i procedur bezpieczeństwa.
8. Każdy członek zespołu ponosi taką samą odpowiedzialność przy zapewnieniu drugiej osobie bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej. Jeżeli partner pokazał Wam pod wodą znak „brak powietrza”, to jesteście zobowiązani udostępnić mu swoje alternatywne źródło powietrza i rozpocząć wspólne wynurzanie się na powierzchnię. Dodatkowo pamiętajcie, że znak partnera o niedyspozycji fizycznej lub psychicznej jest również wskazaniem do wspólnego wynurzenia się na powierzchnię.
9. Nie zapominajcie, że przyjemne i sprawne nurkowanie wymaga od wszystkich członków zespołu respektowania wczesniej ustalonych zasad. Tylko w taki sposób można nurkować bezpiecznie. W trakcie nurkowania nie ma miejsca na kombinowanie i knucie własnych planów. Jeśli nie pasuje Wam plan ustalony z grupą, w której nurkujecie poszukajcie innych partnerów, którzy będą nurkowali tak jak chcecie.
10. Starajcie się nurkować nie więcej niż dwa razy dziennie i zaczynajcie od nurkowania na większą głębokość.
11. Nigdy nie wstrzymujcie oddechu podczas nurkowania ze sprężonym powietrzem lub inną mieszanką oddechową.
12. Pod wodą utrzymujcie neutralną pływalność, dzięki czemu nie będziecie mącić dna oraz niszczyć podwodnej fauny i flory.
13. Wynurzajcie się wolno (10-18m/min) i stosujcie przystanek bezpieczeństwa.
14. Patrzcie na siebie oczami lekarza. Jeżeli podczas lub po nurkowaniu wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, nie traćcie czasu na próby samodzielnego udzielenia sobie pomocy medycznej, tylko szybko zgłoście się do miejsca kwalifikowanej pomocy.
15. Bądźcie aktywnymi nurkami, rozwijajcie swoje umiejętności, a po okresie dłuższej przerwy w nurkowaniu przypominajcie je sobie w kontrolowanych warunkach pod okiem doświadczonych płetwonurków.

Nurkujcie bezpiecznie!

Płetwonurkowanie rekreacyjne mogą uprawiać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Nurkowanie w warunkach nietypowych tzn. pod lodem, w przestrzeniach zamkniętych, na wrakach itp. wymaga dodatkowego specjalistycznego przeszkolenia.

*Źródło: opracowanie własne na podstawie:
J.Macke, K.Kuszewski, G.Zieleniec, Nurkowanie, Oficyna Wydawnicza "Alma-Press", Warszawa 2003, s. 206-207, 294-296.
J. Krzyżak, Medycyna dla nurków Fizjopatologia nurkowania, Wyd. "KOOPgraf" S.C., Poznań 1998, s. 415-416.
K. Rojek, Podręcznik Płetwonurka P1 KDP/CMAS*, Wyd. OCSP KDP PTTK, Warszawa 2014, s. 132-133.
Facebookyoutube
Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.