RODO

Facebookpinterest

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie Z ART. 13 UST. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) dalej RODO, informujemy, że

Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica s.c. Krzysztof Janicki, Beata Janicka

z siedzibą

ul. Piłsudskiego 100

61-246 Poznań

jest administratorem Państwa danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica s.c. Krzysztof Janicki, Beata Janicka.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
  1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych
  4. Prawo do przenoszenia danych
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu ścigania.
  6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym (firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
  7. Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica s.c. Krzysztof Janicki, Beata Janicka nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw unijnych albo do organizacji międzynarodowych.
  8. W oparciu o Państwa dane osobowe Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica s.c. Krzysztof Janicki, Beata Janicka nie będzie przyjmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących nośnikiem profilowania.
  9. Realizacja przez Poznańskie Centrum Nurkowe Nautica s.c. Krzysztof Janicki, Beata Janicka Państwa uprawnień przewidzianych w RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczególnych.

 

Facebookpinterest

0 komentarze/y

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.